× بستن تبلیغات

ماه: ژانویه 2017

برآورد  ظرفیت کولر گازی

جهت براورد ظرفیت کولر گازی بمانند دیگر تجهیزات دوفصلی تهویه مطبوع ،اولویت محاسبات با بار برودتی محل نصب میباشد.که معمولا در طبقات وسط ساختمان در شهر تهران : تا ۱۲ متر مربع با ارتفاع نرمال ۳ متر وکاربری مسکونی    ۹۰۰۰ بی تی بو بر ساعت تا ۲۰ متر مربع با ارتفاع نرمال ۳ متر وکاربری مسکونی  […]

Read More
× بستن تبلیغات